Docencias y ponencias

Ponencias, talleres y cursos

 • “RCP na aula”, en jornada “Xornada de atención educativa ao alumnado con enfermidade crónica. Curso 2018-2019”, 2018, 1h, CAFI (Santiago de Compostela), CEUFP-Xunta de Galicia.*
 • «Introdución ás tarefas integradas», 2018, CEIP de Sestelo-Baión (Vilanova), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • «Introdución ás tarefas integradas», 2018, CPI Santa Lucía (Moraña), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Estrategias de inclusión”, en curso “Aprendizaxe activa para o éxito escolar”, 2017, CEIP Manuel Rivero (Lalín), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Avaliación dos perfís competenciais en primaria”, en curso “Diseño de tareas integradas”, 2017, CEIP Plurilingüe de Castrelo (Cambados), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Adaptarse ao alumnado con tecnoloxía cotiá”, conferencia en “V encontros de educación infantil e primaria”, 2017, CAFI (Santiago de Compostela), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Introducción al aprendizaje cooperativo”, 2017, CEIP Francisco Vales Villamarín (Betanzos), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Las TIC a través del aprendizaje cooperativo”, en curso “A aprendizaxe cooperativa como recurso III”, 2017, CEIP Manuel Vidal Portela (Pontevedra), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Xeolocalización na aula”, taller en “ESCOLATAC (Infantil e Primaria)”, 2017, CAFI (Santiago de Compostela), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Potencial de Google Drive na aula”, en curso “Recursos dixitais para programar o traballo na aula”, 2017, CEIP Ramón de Valenzuela (Bandeira), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Fundamentos de aprendizaje cooperativo”, 2017, IES Plurilingüe Aquis Celenis (Caldas de Reis), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Fundamentos da aprendizaxe cooperativa”, en curso “Atender á diversidade. Metodoloxía e avaliación”, 2017, CEIP de San Bartolomé (Vilanova de Arousa), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “(Pensando en) la evaluación”, en curso “Traballando o currículo”, 2017, CEIP Cabada Vázquez (A Estrada), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Recursos dixitais para unha metodoloxía inclusiva”, en curso “Metodoloxías activas e inclusivas”, 2017, CFR Pontevedra (Pontevedra), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Experiencias de trabajo por tareas en primaria”, 2016, CPI Aurelio Marcelino Rey García (Cuntis), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Recursos dixitais e sistemas de almacenamento”, en curso “Recursos de aula para o desenvolvemento do currículo”, 2016, CEIP Manuel Rivero (Lalín), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Aplicacións dixitais na rede e sistemas de almacenamento”, en curso “Recursos de aula para o desenvolvemento do currículo”, 2016, CFR Pontevedra (Pontevedra), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Traballar as matemáticas de forma colaborativa”, en curso “Innovamos coas matemáticas”, 2016, CEIP Rosalía de Castro (O Grove), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Traballar as matemáticas de forma colaborativa”, en curso “Tarefas para a aula”, 2016, CEIP As Bizocas (O Grove), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Estrategias y metodologías activas”, en curso “Alén das asignaturas. Competencias para a vida II”, 2016, CPI de Mosteiro-Meis (Meis), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Experiencias de aula que contribuyen a la competencia matemática”, en curso “A mellora da competencia matemática a través do deseño de tarefas e a aprendizaxe cooperativa”, 2016, CEIP A Escardia (Vilagarcía de Arousa), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Aprendizaxe cooperativa na aula”, en curso “Traballo por competencias na aula: aprendizaxe cooperativa e proxectos”, 2016, CPI Afonso VII (Caldas de Reis), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Traballar as matemáticas de forma colaborativa”, en curso “Un camiño que hai que seguir nas matemáticas: do exercicio á actividade e da actividade ao proxecto”, 2016, CFR de Pontevedra (Pontevedra), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Secuenciación didáctica competencial: Avaliación de competencias clave”, en curso “Alén das asignaturas. Competencias para a vida II”, 2016, CPI de Mosteiro-Meis (Meis), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Programación, desenvolvemento e avaliación de competencias na aula”, en curso “Elaboración da programación en secundaria”, 2016, CPI Domingo Fontán (Portas), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Programación, desenvolvemento e avaliación de competencias na aula”, en curso “Elaboración da programación en primaria”, 2016, CPI Domingo Fontán (Portas), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Introducción al aprendizaje cooperativo”, en curso “Estratexias didácticas que favorecen a inclusión”, 2015, CPI Mosteiro-Meis (Meis), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Herramientas TIC para trabajo cooperativo”, en curso “Aplicación na aula de novas propostas didácticas”, 2015, CEP Marcos da Portela (Pontevedra), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “O Ultra Trail do Mont Blanc”, 2013, Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra (Pontevedra), Club Montañeiros Pontevedra y Concello de Pontevedra.
 • “Ferramentas web 2.0”, en curso “A competencia dixital e tratamento da información a través da elaboración de materiais didácticos multimedia. Nivel II”, 2012-13, CEP Marcos da Portela (Pontevedra), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “A aprendizaxe cooperativa”, en curso “Estratexias para a mellora da aprendizaxe”, 2011, EEI Vagalume (Vilagarcía de Arousa), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Cooperando ando: Experiencia de incorporación da aprendizaxe cooperativa ao centro”, 2011, CEIP de Portonovo (Sanxenxo), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Cooperando ando: Experiencia de incorporación da aprendizaxe cooperativa ao centro”, 2011, CEIP de Xeve (Pontevedra).
 • “Experiencia de aprendizaxe cooperativa: cooperando ando”, en curso “Metodoloxías favorecedoras da inclusión”, 2011, CFR Santiago (Santiago de Compostela), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Experiencia de aprendizaxe cooperativa: cooperando ando”, en curso “Metodoloxías favorecedoras da inclusión”, 2011, CFR Ourense (Ourense), CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “A aprendizaxe cooperativa no CEP Marcos da Portela”, en curso “Metodoloxías favorecedoras da inclusión”, 2011, CFR Pontevedra (Pontevedra), CCEOU-Xunta de Galicia.

Docencia online

 • Tutor en “El desarrollo de la función directiva” (#Edudirección), 2020, 150h, INTEF-MEFP.
 • Profesor-tutor en “Actualización de herramientas tecnológicas para docentes”, 2020, 10h, CEP de Ventín, CAFI, CEUFP-Xunta de Galicia.
 • Profesor-tutor en “Actualización de herramientas tecnológicas para docentes ”, 2020, 10h, CEIP Igrexa-Calo, CAFI, CEUFP-Xunta de Galicia.
 • Tutor en «El desarrollo de la función directiva», 2019, 150h, INTEF-MEFP.
 • Tutor en «El desarrollo de la función directiva», 2018 150h, INTEF-MEFP.
 • Profesor-tutor en «Traballo colaborativo con dispositivos móbiles», 2018, 50h, CAFI, CCEOU-Xunta de Galicia.
 • Profesor-tutor en “Nivel avanzado en Tecnoloxías da Información e da Comunicación”, 2016, 50h, CAFI, CCEOU-Xunta de Galicia.