Formación impartida

Presencial: ponencias y cursos

 • «A atención á diversidade no actual marco curricular», en curso «Normativa para a inclusión e a atención á diversidade» (S2301081), 2024, 4h, Santiago de Compostela, CCEFPU – Xunta de Galicia.
 • “Aproximación aos novos currículos» (G2302002), 2023, 8h, Santiago de Compostela, CCEFPU – Xunta de Galicia.
 • “Análise do novo currículo: a elaboración da concreción curricular”, en “PFPP 202/2023 15026637 – CEIP de Barouta» (S2231081), 2023, 3h, Ames, CCEFPU – Xunta de Galicia.
 • “RCP na aula”, en “Xornada de atención educativa ao alumnado con enfermidade crónica. Curso 2018-2019″ (G1802011), 2018, 1h, Santiago de Compostela, CEUFP – Xunta de Galicia.
 • “Introdución ás tarefas integradas”, en “PFPP 2017/2018 36012985 – CEIP de Sestelo-Baión» (P1731018), 2018, 3h, Vilanova de Arousa, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Introdución ás tarefas integradas”, en “PFPP 2017/2018 36005142 – CPI Santa Lucía» (P1731014), 2018, 3h, Moraña, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Estrategias de inclusión”, en curso “Aprendizaxe activa para o éxito escolar» (P1701021), 2017, 3h, Lalín, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Avaliación dos perfís competenciais en primaria”, en “Diseño de tareas integradas: PFPP 2016/2017 36000508 – CEIP Plurilingüe de Castrelo» (P1631037), 2017, 2h, Cambados, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Adaptarse ao alumnado con tecnoloxía cotiá”, conferencia en “V encontros de educación infantil e primaria» (G1603006), 2017, 1h, Santiago de Compostela, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Introducción al aprendizaje cooperativo”, en «PFPP 2016/2017 15001124 – CEIP Francisco Vales Villamarín» (C1631027), 2017, 3h, Betanzos, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Las TIC a través del aprendizaje cooperativo”, en grupo de trabajo “A aprendizaxe cooperativa como recurso III» (P1605025), 2017, 2h, Pontevedra, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Xeolocalización na aula”, taller en “ESCOLATAC (Infantil e Primaria)» (G1602003), 2017, 6h, Santiago de Compostela, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Potencial de Google Drive na aula”, en curso “Recursos dixitais para programar o traballo na aula» (P1605046), 2017, 3h, Bandeira, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Fundamentos de aprendizaje cooperativo”, en “PFPP 2016/2017 36016127 – IES Plurilingüe Aquis Celenis» (P1631075), 2017, 3h, Caldas de Reis, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Fundamentos da aprendizaxe cooperativa”, en “Atender á diversidade. Metodoloxía e avaliación: PFPP 2016/2017 36013096 – CEIP de San Bartolomé» (P1631071), 2017, 9h, Vilanova de Arousa, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “(Pensando en) la evaluación”, en “Traballando o currículo: PFPP 2016/2017 36002220 – CEIP Cabada Vázquez» (P1631008), 2017, 3h, A Estrada, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Recursos dixitais para unha metodoloxía inclusiva”, en curso “Metodoloxías activas e inclusivas» (P1601027), 2017, 3h, Pontevedra, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Experiencias de trabajo por tareas en primaria”, en “PFPP 2016/2017 36015111 – CPI Aurelio Marcelino Rey García» (P1631057), 2016, 2h, Cuntis, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Recursos dixitais e sistemas de almacenamento”, en curso “Recursos de aula para o desenvolvemento do currículo» (P1601034), 2016, 5h, Lalín, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Aplicacións dixitais na rede e sistemas de almacenamento”, en curso “Recursos de aula para o desenvolvemento do currículo» (P1601031), 2016, 5h, Pontevedra, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Traballar as matemáticas de forma colaborativa”, en “Innovamos coas matemáticas: PFPP 2015/2016 36003807 – CEIP Rosalía de Castro» (P1531053), 2016, 3h, O Grove, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Traballar as matemáticas de forma colaborativa”, en “Tarefas para a aula: PFPP 2015/2016 36018100 – CEIP As Bizocas» (P1531042), 2016, 3h, O Grove, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Estrategias y metodologías activas”, en “Alén das asignaturas. Competencias para a vida II: PFPP 2015/2016 36004708 – CPI de Mosteiro-Meis» (P1531056), 2016, 3h, Meis, CCEOU – Xunta de Galicia.*
 • “Experiencias de aula que contribuyen a la competencia matemática”, en «A mellora da competencia matemática a través do deseño de tarefas e a aprendizaxe cooperativa: PFPP 2015/2016 36019451 – CEIP A Escardia» (P1531051), 2016, 2h, Vilagarcía de Arousa, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Aprendizaxe cooperativa na aula”, en seminario “Traballo por competencias na aula: aprendizaxe cooperativa proxectos» (P1506119), 2016, 3h, Caldas de Reis, CCEOU-Xunta de Galicia.
 • “Traballar as matemáticas de forma colaborativa”, en curso “Un camiño que hai que seguir nas matemáticas: do exercicio á actividade e da actividade ao proxecto» (P1501028), 2016, 3h, Pontevedra, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Secuenciación didáctica competencial: Avaliación de competencias clave”, en “Alén das asignaturas. Competencias para a vida II: PFPP 2015/2016 36004708 – CPI de Mosteiro-Meis» (P1531056), 2016, 3h, Meis, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Programación, desenvolvemento e avaliación de competencias na aula”, en grupo de trabajo “Elaboración da programación en secundaria» (P1505043), 2016, 3h, Portas, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Programación, desenvolvemento e avaliación de competencias na aula”, en grupo de trabajo “Elaboración da programación en primaria» (P1505025), 2016, 3h, Portas, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Introducción al aprendizaje cooperativo”, en “Estratexias didácticas que favorecen a inclusión: PFPP 2014/2015 36004708 – CPI de Mosteiro-Meis» (P1431049), 2015, 3h, Meis, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Herramientas TIC para trabajo cooperativo”, en “Aplicación na aula de novas propostas didácticas: PFPP 2014/2015 36019611 – CEP Marcos da Portela» (P1431063), 2015, 6h, Pontevedra, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “O Ultra Trail do Mont Blanc”, 2013, 4h, Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra (Pontevedra), Club Montañeiros Pontevedra y Concello de Pontevedra.*
 • “Ferramentas web 2.0”, en curso “A competencia dixital e tratamento da información a través da elaboración de materiais didácticos multimedia. Nivel II» (P1201071), 2012-2013, 20h, Pontevedra, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “A aprendizaxe cooperativa”, en grupo de trabajo “Estratexias para a mellora da aprendizaxe”, 2011, 4h, Vilagarcía de Arousa, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Cooperando ando: Experiencia de incorporación da aprendizaxe cooperativa ao centro”, 2011, 3h, Sanxenxo, CCEOU – Xunta de Galicia.*
 • “Cooperando ando: Experiencia de incorporación da aprendizaxe cooperativa ao centro”, 2011, 3h, Pontevedra, CEIP de Xeve.*
 • “Experiencia de aprendizaxe cooperativa: cooperando ando”, en curso “Metodoloxías favorecedoras da inclusión”, 2011, 2h, Santiago de Compostela, CCEOU – Xunta de Galicia.*
 • “Experiencia de aprendizaxe cooperativa: cooperando ando”, en curso “Metodoloxías favorecedoras da inclusión”, 2011, 2h, Ourense, CCEOU – Xunta de Galicia.*
 • “A aprendizaxe cooperativa no CEP Marcos da Portela”, en curso “Metodoloxías favorecedoras da inclusión”, 2011, 3h, Pontevedra, CCEOU – Xunta de Galicia.

Virtual: relatorios y tutorizaciones online

 • «Planificación do proceso de ensino e aprendizaxe a través de Proens. Educación infantil e primaria» (G2301089), 2024, 40h, CAFI, CCEFPU – Xunta de Galicia.
 • “Da investigación educativa á aula» (G2301030), 2024, 20h, CAFI, CCEFPU – Xunta de Galicia.
 • “Planificación do proceso de ensino e aprendizaxe a través de Proens. Educación infantil e primaria» (G2301088), 2023, 40h, CAFI, CCEFPU – Xunta de Galicia.
 • “Da investigación á aula» (G2201063), 2023, 20h, CAFI, CCEFPU – Xunta de Galicia.
 • «Elaboración de programacións coa aplicación informática Proens para infantil e primaria» (G2201027), 2022, 20h, CAFI, CCEFPU – Xunta de Galicia.
 • “Elaboración de programacións coa aplicación informática Proens» (G2101144), 2022, 20h, CAFI, CCEFPU – Xunta de Galicia.
 • “Elaboración de programacións coa aplicación informática Proens» (G2101143), 2022, 20h, CAFI, CCEFPU – Xunta de Galicia.
 • “Da investigación á aula» (G2101037), 2022, 20h, CAFI, CCEU – Xunta de Galicia.
 • “Enseñanza mixta para personal de atención a la diversidad» (G2001041), 2020, 50h, CAFI, CCEU – Xunta de Galicia.
 • “Herramientas corporativas para teletrabajo”, en curso “Actualización de herramientas tecnológicas para docentes» (P2002053), 2020, 10h, CFR de Pontevedra, CEUFP – Xunta de Galicia.
 • “Herramientas corporativas para teletrabajo”, en curso “Actualización de herramientas tecnológicas para docentes» (P2002033), 2020, 10h, CFR de Pontevedra, CEUFP – Xunta de Galicia.
 • “Herramientas corporativas para teletrabajo”, en curso “Actualización de herramientas tecnológicas para docentes» (P2002028), 2020, 10h, CFR de Pontevedra, CEUFP – Xunta de Galicia.
 • “Herramientas corporativas para teletrabajo”, en curso “Actualización de herramientas tecnológicas para docentes» (P2002027), 2020, 10h, CFR de Pontevedra, CEUFP – Xunta de Galicia.
 • “El desarrollo de la función directiva” (#Edudirección), 2020, 150h, INTEF – MEFP.
 • “Actualización de herramientas tecnológicas para docentes”, en curso «Actualización de herramientas tecnológicas para docentes» (S1902174), 2020, 10h, CAFI, CEUFP – Xunta de Galicia.
 • “Actualización de herramientas tecnológicas para docentes ”, en curso «Actualización de herramientas tecnológicas para docentes» (S1902173), 2020, 10h, CAFI, CEUFP – Xunta de Galicia.
 • «El desarrollo de la función directiva», 2019, 150h, INTEF – MEFP.
 • «El desarrollo de la función directiva», 2018, 150h, INTEF – MEFP.
 • «Trabajo colaborativo con dispositivos móviles» (G1701069), 2018, 50h, CAFI, CCEOU – Xunta de Galicia.
 • “Nivel avanzado en Tecnologías de la Información y de la Comunicación» (G1501095), 2016, 50h, CAFI, CCEOU – Xunta de Galicia.